Portraits Kölünlü 2007 - 2008

Adnan Dindar  Ahmet Akguen  Derya Ersoy  Dr. Hakan Tueylue 
Dr. Lale Akguen  Dr. Ugur Tekin  Ercan Guendogmus  Feride Akguen 
Filiz Kalaman  Gonca Mucuk  Guel Cagiral  Guelperi Capar 
Hayati Oenel  Hueseyin Azar  Isin Oenel  Lale Aydin 
Mehmet Arat  Mehmet Tueylue  Muhamed Celik  Mustafa Bayram 
Namik Keltek  Nazan Yilmaz  Nurguel Tosun  Oezlem Alev Demirel 
Pervin Ercek-Haliloglu  Selda Oezyer  Serkan Verir  Tamer Arat 
Tayfun Keltek  Zuhal Turan